Cumartesi, 02 Mart 2019 / ODA Blog
Tesbih; “s-b-h” kökünden arapça fiilin nesne halidir. Saymak, sayarak anmak anlamına gelmektedir. Boncukların dini amaçla ve duaları saymada kullanılmasına ilk olarak Hindistan`da, Hindu inanışında rastlanıyor. Tesbihin ataları Hindistan`dan doğuya, sonra Ortadoğu`ya, en sonunda da Avrupa`ya yayılıyor. Tesbihin kullanış amacı Müslümanlık, Hıristiyanlık (Katolik), Hinduizm ve Budizm`de aynı olup hepsinde de duaları ve dualar arası bölümleri saymada